Voorzitter
Bertus Bosma
De Pikstiennen 40, 9223NN Houtigehage
0512-341899 / 06-15683668
bertusbosma@chello.nl
Penningmeester
Roel Veenstra
Ds. Visscherwei 10, 9223LH Houtigehage
0512-342950 / 06-20655661
roel-veenstra@hotmail.com
(Wedstrijd)Secretaris
Jakob Jan Hoeksma
Ds. Visscherwei 14, 9223LH Houtigehage
06-46288246
jakobjan1908@hotmail.com
Ledenadministratie
Peter de Vries
06-57617299
peterdevries81@gmail.com
Commissaris (contactpersoon senioren)
Henk van der Meer
De Linebeammen 3, 9223 NB Houtigehage
0512-342423 / 06-30102814
hvdmeer1@hetnet.nl
Commissaris (contactpersoon vrijwilligers)
Andries Zwiers
Luchtenveld 2
9223 LA Houtigehage
06-11205105
andrieszwiers1981@hotmail.com
Commissaris
Hendrik Boonstra
Luchtenveld 8
9223 NA Houtigehage