Functie Naam Telefoon
Consul Henk v/d Meer  06-30102814
Terreinknecht Stefan Tuinstra
Terreinknecht Wiebe v/d Meer
Aanspreekpunt vrijwilligers Andries Zwiers 06-11205105
Websitebeheer/Facebook/Twitter Peter de Vries 06-57617299
Websitebeheer/Facebook/Twitter Jakob Jan Hoeksma 06-46288246
Inkoop kantinegoederen Andries Zwiers 0512-355904
Inkoop kantinegoederen Jakob Jan Hoeksma 06-46288246
Onderhoud kleding Dicky Lindeboom 0512-355904
Onderhoud/schoonmaak Dicky Lindeboom en Gerke Woudstra 0512-355904
Kaart/loten verkoop thuiswedstrijden Hendrik Boonstra
Coördinatoren inzet kantinepersoneel Jakob Jan Hoeksma 06-46288246
Bouw en Verbouw commissie Jan Slotegraaf 0512-341945
Bouw en Verbouw commissie Harm de Boer 0512-342274
Bouw en Verbouw commissie Klaas Woudstra 0512-341990