Trainer:
Eigen

Leider:
Henk van der Meer
06-30102814

Trainingstijden:
Donderdag 19.30 uur – 21.00 uur

Selectie

Tjerk Baron, Sjoerd Bekkema, Jan Bos, Bert Busman, Durk Dalstra, Sietse v/d Heide, Henk v/d Meer, Hendrik v/d Meer, Pieter de Meer, Tjeerd Nijboer, Durk Pultrum, Herman Pultrum, Jille Pultrum, Johannes Pultrum, Raymond v/d Schaaf, Edwin Smith, Kees v/d Veen, Klaas Vegter, Johan de Vries, Andries Woudstra en Simon Klaster.