Broeken en sokken
Zoals een ieder zal weten is en blijven de nieuw aangeschafte shirts, en dat was bij de oude shirts ook al het geval, eigendom van de SV Houtigehage. Wij bieden de mogelijkheid een nieuwe broek en sokken bij de vereniging tegen kostprijs te kopen. Een paar nieuwe sokken kosten € 10,- en een nieuwe broek € 8,-. Deze prijzen gelden voor nieuwe leden en als wel voor ‘oude’ leden die hun kledij willen vervangen. Voor de nieuwe aanschaf kan een ieder zich melden bij Jakob Jan Hoeksma.

Wassen voetbalkleding
Voor het wassen van voetbalkleding zijn per team verschillende afspraken. Het kan zijn dat er een vergoeding wordt gevraagd of dat om beurten gewassen wordt. Bij het 1e, 2e en 3e elftal zit het wasgeld bij de contributie inbegrepen.

Incassering KNVB-boetes
Alle KNVB-boetes, bijvoorbeeld gele en rode kaarten die tijdens een wedstrijd worden geïncasseerd, zijn voor rekening van de leden. De boetes worden tweemaal per seizoen (eind december en eind mei) via automatisch incasso afgeschreven.

Bardienst
Spelende leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht gedurende het seizoen driemaal op een avond of in het weekend bardienst te draaien. U ontvangt van ons een rooster wanneer u wordt verwacht. Indien u niet kunt op de ingeroosterde datum dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Keepershandschoenen
De keepers vanaf de B-junioren (U17) krijgen maximaal € 50,- per seizoen vergoed. De jongere jeugd krijgen een maximale vergoeding van € 25,- per seizoen. Het lid (of de ouder/verzorger van het lid) dient zelf contact op te nemen met de penningmeester. Het is verplicht een bewijs van aankoop in te leveren, zonder bewijs wordt er geen vergoeding gegeven.