In maart 2001 was het dan eindelijk zover. De sporthal van Houtigehage werd feestelijk geopend. Vele genodigden en leden konden toen bewonderen wat voor een prachtige sporthal, kantine, kleedkamers etc. was gebouwd door een aannemer, maar bovenal door de grote zelfwerkzaamheid van de vele vrijwilligers(sters) waren gerealiseerd.

Het is inderdaad al weer enkele jaren heel gewoon, dat in Houtigehage een sporthal staat. Gewoon is het nu wel ja, maar het is ook heel bijzonder dat Houtigehage een sporthal kent en in veel grotere dorpen van bijvoorbeeld gemeente Smallingerland, qua inwonertal niet.

Een klein stukje historie:

In de tijd dat de openbare lagere school van de Skoallewyk verhuisde naar de huidige locatie aan it Grien kende Houtigehage na een paar jaar ook geen gymnastieklokaal meer. Het was niet meer verantwoord dat de kinderen daar hun gymnastiek moesten beoefenen. Het rondspringen in het oude dorpshuis was ook al geen alternatief. Er moest wat gebeuren. De schoolkinderen van destijds namen het voortouw en hebben er mede toe bijgedragen van wat er heden tot nu toe is gerealiseerd. Zij hebben destijds het oude dorpshuis ‘de Huchte’ voor zelfs twee dagen gekraakt gehouden.  Dit gebaar haalde de gemeentelijke als ook de provinciale pers. Er ging wat gebeuren.Wèl in alle andere omliggende dorpen, maar NIET in Houtigehage. Waarom niet? De omliggende dorpen kenden twee scholen, een openbare en een christelijke school. Deze beide scholen zorgden ervoor dat ze boven de landelijke Londo norm van bijvoorbeeld 8 uren gymnastiek in de week kwamen en daardoor recht kregen op een fonkelnieuw sportgebouw in de vorm van een sportzaal. In ieder dorp werd een dergelijk nieuwe sportzaal gebouwd, maar in Houtigehage niet, omdat zij met haar enkele openbare school die landelijke norm niet haalde. De gemeente Smallingerland probeerde dit manco enigszins te verzachten en liet met een bus onze schoolkinderen voor de gymnastiekles naar de sportzaal brengen in een naburig dorp. Dat heen en weer gerijd met een bus heeft verscheidene jaren geduurd en zal ongetwijfeld enkele tonnen hebben gekost.

In de periode van ongeveer 1985 tot 1999 heeft een delegatie van het toenmalige bestuur van de sportvereniging Houtigehage heel veel, maar dan ook heel veel actie ondernomen om er bij de gemeente Smallingerland maar voor te zorgen dat in Houtigehage een zaalaccommodatie moest komen. Die moest er komen vonden wij, omdat in Houtigehage helemaal niets, maar dan ook helemaal niets was op het gebied van een zaalaccommodatie. Dit in grote tegenstelling met de omliggende dorpen en die in de gemeente Smallingerland. De schooljeugd moest naar andere dorpen om te kunnen sporten en gold ook voor de wat oudere mensen, want die moesten hun heil ook in andere plaatsen zoeken. Na heel veel strijd met de gemeente kreeg het actiecomité het toch voor elkaar, dat er in Houtigehage een indooraccommodatie werd gebouwd in de vorm van een sporthal. Die realisatie ging door, echter onder het voorbehoud, dat het beheer en de exploitatie van de sporthal in handen kwam van een stichting met daarin bestuursleden van de sportvereniging en de vereniging Plaatselijk Belang. Op 8 juni 1998 werd de oprichting van de stichting met de naam “ Stichting Beheer Sporthal Houtigehage” bij notariële oprichtingsakte een feit.