Voor alle zaken betreffende het lidmaatschap en donateurschap, zoals aanmelden, opzeggen, machtiging afgeven, verhuizing en alle andere wijzigingen, dient u altijd schriftelijk contact op te nemen met onze ledenadministrateur: Peter de Vries, telefonisch bereikbaar op nr. 06-57617299 of per email op peterdevries81@gmail.com.

Afmelden vóór 1 juni
Het voetbalseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Echter, in verband met overschrijving naar een andere vereniging of het beëindigen van het lidmaatschap dient u zich vóór 1 juni af te melden. Bij afmelding na deze datum bent u over het gehele komende seizoen contributie verschuldigd tot aan 31 juli! Het verenigingsseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.