Functie Naam Telefoon
Consul Wiebe v/d Meer en Stefan Tuinstra
Terreinknecht Stefan Tuinstra
Terreinknecht Wiebe v/d Meer
Aanspreekpunt vrijwilligers Andries Zwiers 06-11205105
Websitebeheer/Facebook/Twitter Peter de Vries 06-57617299
Websitebeheer/Facebook/Twitter Jakob Jan Hoeksma 06-46288246
Inkoop kantinegoederen Andries Zwiers 0512-355904
Ledenadministratie Peter de Vries 06-57617299
Onderhoud kleding
Onderhoud/schoonmaak
Kaart/loten verkoop thuiswedstrijden Hendrik Boonstra
Coördinatoren inzet kantinepersoneel Jakob Jan Hoeksma 06-46288246
Bouw en Verbouw commissie Rode Zwiers
Bouw en Verbouw commissie Wietze Elzinga
Bouw en Verbouw commissie Klaas Woudstra 0512-341990