Nu alle rekeningen zijn betaald en alles is geteld kunnen we mededelen dat de opbrengst van onze kerstactie verkoop rollades/kerststollen door onze jeugdleden ruim € 1700,- is!!

We gaan dit bedrag de komende tijd besteden aan activiteiten, kleding en trainingsmaterialen voor onze jeugdleden.