Vrijdag 18 mei vindt weer het jaarlijkse buurten volleybal plaats. Opgave bij Ellie v/d Meer 0512-342423.