De laatste jaren is er een tendens waar veel zondagsverenigingen de overstap maken naar de zaterdag als speeldag. Dit is ook ter sprake gekomen bij de laatste ledenvergadering. Naar aanleiding hier van is een commissie opgesteld bestaande uit Hein Elzinga, Gerrit Tuinstra en Peter de Vries.

Een belangrijke reden voor deze stap is dat jongeren vaker de voorkeur hebben voor het voetballen op zaterdag. Sinds een paar jaar merken wij ook dat het steeds lastiger wordt de zondagselftallen voldoende bezet te houden. Dit heeft 2 jaar geleden er toe geleid dat we geen 3e elftal meer op de zondag hebben. De afgelopen jaren zijn we wel gegroeid op de vrijdagavond met een Vrouwen 30+, Mannen 35+ en een Mannen 45+ team.

De commissie zal onder de huidige senioren, maar ook onder de oudere jeugdleden gaan inventariseren wat de behoeftes zijn. Binnenkort zullen de leden een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan een online enquête, met vragen gerelateerd aan het senioren voetbal. Deze data helpen ons om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen van de leden en dus om een goed onderbouwd besluit te nemen om de vereniging toekomstbestendig te houden.