De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland voor aankomende maandag 23 augustus om 20:00 uur in de kantine. Hieronder vinden jullie de agenda. We hopen op een grote opkomst zeker aangezien we het willen hebben over de toekomst van onze vereniging.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
SV Houtigehage

Ledenvergadering S.V. Houtigehage
d.d. 23 augustus 2021 (20:00 uur)

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 2020

4. Jaarverslag seizoen 2020-2021

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Financieel verslag / begroting 2021-2022

8. Pauze

9. Beantwoording vragen financieel verslag / begroting 2021-2022

10. Bestuursbenoeming
• Er zijn geen bestuursleden aftredend, nieuwe bestuursleden zijn uiteraard welkom

11. Hoe ziet de toekomst van SV Houtigehage er uit??

12. Oproep nieuwe vrijwilligers(sters)
• Barmedewerkers
• Leden sponsorcommissie
• Leden jeugdcommissie
• (jeugd)scheidsrechters
• Gastheren, -dames voor op de zondag
• Etc

13. Rondvraag

14. Sluiting