In het tapschema zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd: