Het tweede gedeelte van het nieuwe tapschema is bekend.