De ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op maandag 29 Augustus 2022 om 20:00 uur in de kantine.
In ieder geval zijn we zoals elk jaar op zoek naar vrijwilligers achter de bar, (jeugd)scheidsrechters, nieuwe bestuursleden of leden voor de sponsorcommissie. Denk er eens over na of dit misschien wat voor jou is?

 

 

Ledenvergadering S.V. Houtigehage

d.d. 29 augustus 2021 (20:00 uur)

 

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Notulen ledenvergadering 2021
 1. Jaarverslag seizoen 2021-2022
 1. Verslag kascommissie 
 1. Verkiezing kascommissie 
 1. Financieel verslag / begroting 2022-2023
 1. Pauze
 1. Beantwoording vragen financieel verslag / begroting 2022-2023 
 1. Bestuursbenoeming
 • Aftredend en niet herkiesbaar – Johannes van Houten
 • Aftredend en herkiesbaar – Andries Zwiers 
 1. Contributieverhoging 
 1. Oproep nieuwe vrijwilligers(sters)
 • Barmedewerkers
 • Leden sponsorcommissie
 • Leden jeugdcommissie
 • (jeugd)scheidsrechters
 • Gastheren, -dames voor op de zondag
 • Etc 
 1. Rondvraag 

14.Sluiting

Bestuur s.v. Houtigehage, Augustus 2022