Dat wat lang onmogelijk leek in Houtigehage gaat werkelijkheid worden. Ook SV Houtigehage kiest voor zaterdagvoetbal.

Twee jaar geleden werd er al eens een enquête uitgezet om te peilen hoe de leden van SV Houtigehage tegenover zaterdagvoetbal zouden staan. Daaruit kwam naar voren dat het niet haalbaar was om dit bij het eerste elftal door te voeren. Het tweede elftal koos uiteindelijk wel voor de zaterdag.

In de afgelopen periode zijn veel spelers van de eerste selectie toch anders gaan denken over het voetballen op zondag. De reistijden en het missen van derby’s waren toch wel de voornaamste reden om te zeggen: “wij willen naar de zaterdag”. De nieuw aangestelde coach Joop Braber was aangesteld voor de zondag maar na overleg is hij ook bereid om op zaterdag voor de groep te gaan staan.

Woensdagavond 14 Juni werd op de algemene ledenvergadering het punt op de agenda gezet. Er hoefde statutair niet gestemd te worden maar de verandering was van dus danige vorm dat SV Houtigehage de leden de kans gaf om hun mening te geven. Vrijwel unaniem waren de aanwezigen het er mee eens dat de zaterdag de toekomst heeft. Het bestuur gaf daarna aan dat er na 94 jaar! een eind komt aan het zondagvoetbal in Houtigehage. Volgend jaar zal het eerste elftal aantreden in de 5e klasse op zaterdag.